Sint Joris

RWZI Zutphen bezoeken

Speltak: Scouts
Locatie: Anders

Bezoek aan de rioolwaterzuivering Zutphen van Waterschap Rijn en IJssel. Meer informatie volgt per e-mail.