Sint Joris

Beschuit met Muisjes!

Op het 7 ha bosperceel "De Hei" hangen een aantal bosuilen kasten. Op 21 april tijdens de St jorisdag hebben we bij toeval ontdekt dat 1 van de nestkasten 3 eieren bevatte. Eerst hebben we een wild-camera opgehangen om zien of de kast nog bewoond werd. Dit heeft 1 foto opgeleverd. Op 14 mei hebben we een foto kunnen maken van het bosuilen jong.Ook de nestkasten die de welpen hebben ophangen zijn bewoond door de koolmees, pimpelmees, boomklever en grauwe vliegenvanger. Daarnaast worden de vleermuizen kasten bewoond door 2 vleermuizen. Een uniek stukje natuurgebied...........

Richard

Wild camera

Wild camera

Bosuilen eieren

Bosuilen eieren

Bosuilen Jong

Bosuilen Jong

Nestkast

Nestkast