Sint Joris

Blind volleybal & meer

Afgelopen zaterdag was alweer de laatste normale opkomst voor de scouts. De opkomst vond gewoon plaats op de Hei en er werd gestart met een potje blind volleybal. De leiding had het speelveld al gebouwd, dus de scouts konden meteen gaan volleyballen. Alhoewel...echt volleyballen bleek nog wat lastig, dus het werd meer een gooi-vang-spelletje, maar dat maakte het niet minder leuk! Hierna hebben we een estafette met een krant gedaan. De scouts mochten de krant niet aanraken met hun handen, maar door hard te rennen bleef de krant tegen de borst "geplakt". Na een korte pauze zijn we richting het moerasbos gegaan om daar nog paar potjes Levend Stratego te spelen. Hierna was het alweer tijd om te sluiten.

Helaas gaat het zomerkamp voor de scouts dit jaar niet door. Gelukkig hebben we nog wel twee activiteiten kunnen plannen en hopelijk zien we alle scouts dan! Zo niet, dan alvast een hele fijne zomervakantie en tot na de zomer!

Blind volleybal

Blind volleybal

Blind volleybal

Blind volleybal

Krantestafette

Krantestafette

Krantestafette

Krantestafette