Sint Joris

Bosuil, boomklever, koolmees, pimpelmees en bonte vliegenvanger

Met 30 nestkasten staan we weer in de top 10 van de meeste broedsels per hectare in Nederland. Bosuil, koolmees, pimpelmees, boomklever en bonte vliegenvanger zijn onze nestkast bewoners. We zorgen goed voor ze want zij zorgen goed voor ons door de eikenprocessie rupsen te bestrijden. Ook de bosuil hebben we dit jaar weer met 3 jongen mogen ringen. Natuur op zijn best…

Richard